Welke regels gelden rondom de RI&E voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken?

Welke regels gelden rondom de RI&E voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken?

In de Arboregelgeving zijn ook regels opgenomen die gelden voor organisaties waar alleen gewerkt wordt met vrijwilligers. In artikel 9.5a van het Arbobesluit is aangegeven welke artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit nageleefd moeten door organisaties waar vrijwilligers werken. De RI&E is één zo’n verplichting. Let op, de RI&E hoeft dan alleen uitgevoerd te worden wanneer in de organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. U hoeft de RI&E dan alleen voor deze onderdelen op te stellen.

Meer informatie over het werken met vrijwilligers vindt u op het Arboportaal.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top