Welke hoofdstukken vallen onder de high level structure bij ISO 9001

Welke hoofdstukken vallen onder de high level structure bij ISO 9001

  1. Onderwerp en Toepassingsgebied
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Termen en definities
  4. Context van de organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie van de prestaties
  10. Verbetering
Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top