Welke gevolgen heeft de nieuwe Arbowet voor de (branche) RI&E?

Welke gevolgen heeft de nieuwe Arbowet voor de (branche) RI&E?

In veel (branche) RI&E-instrumenten komen onder het kopje ‘Arbozorg en organisatie van de arbeid’ stellingen en vragen voor die betrekking hebben op preventiemedewerkers, de bedrijfsarts en arbodiensten. Zodra de nieuwe Arbowet (per 1 juli 2017) in werking treedt, zullen veel toelichtingen bij deze stellingen en vragen niet langer up-to date zijn. Deze zullen moeten worden aangepast.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top