Wat zijn een ARIE en een Brzo?

Wat zijn een ARIE en een Brzo?

Op het gebied van arbeidsveiligheid bestaat voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen een aanvullende regeling: De ARIE-regeling. Dit is feitelijk een aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) met betrekking tot de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en kent vergelijkbare verplichtingen als het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo), zoals een intern noodplan.

Grofweg kunnen we stellen dat de grotere bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen veelal te maken hebben met het Brzo en de kleinere bedrijven met de ARIE-regeling. Om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder de ARIE-regeling vallen, heeft SZW de bepaling in een rekentool ondergebracht. Meer informatie over de ARIE en de BRZO vindt u op het Arboportaal.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top