Wat zijn de wijzigingen in de ISO 9001:2015?

Wat zijn de grootste wijzigingen in de ISO 9001:2015?

Ten eerste is dit de High Level Structure (HLS), de gedachte achter de HLS is dat de voorgaande managementsysteemnormen een grote hoeveelheid overeenkomstige basiseisen hadden. Deze eisen zijn nu samengevoegd en zijn allemaal exact hetzelfde waardoor het integreren van verschillende normen een stuk gemakkelijker wordt. De HLS kan gezien worden als het hart en de motor van een goed geïntegreerd systeem. De High Level Structure zal op zichzelf geen invloed hebben op uw bestaande ISO 9001 systeem.

Er zijn drie elementen die op het eerste gezicht grote invloed op uw systeem zouden kunnen hebben:

  • Context van de organisatie – De organisatie moet externe en interne onderwerpen (lees kansen en risico’s) vaststellen die relevant zijn voor haar doelstelling en strategische richting en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resulta(a)t(en) van haar kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren.
  • Risicodenken – In dit normelement wordt vereist dat de organisatie in haar systeem het identificeren van kansen en risico’s, die relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem, de strategie en het realiseren van de doelstellingen, te integreren. Deze kansen en risico’s kunnen zich extern (de buitenwereld) en intern (in de organisatie) voordoen. Voorts wordt monitoring en evaluatie van deze informatie m.b.t. deze kansen en risico’s vereist.
  • Minder documentatie-eisen – Geen verplicht vastgestelde procedures meer in ISO 9001:2015, wel een aantoonbare uitvoering (dus mét gedocumenteerde informatie) van de hierbij behorende processen.

Daarnaast zijn er een aantal eisen stevig aangescherpt:

  • Leiderschap en commitment
  • Interne audits en luisteren naar medewerkers
  • Directiebeoordeling

Wat betekent dit voor uw bestaande ISO 9001:2008 certificeren?

De overgangsperiode is gestart op 1 september 2015 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. De IAF (International Accreditation Forum) en ISO-commissie heeft de volgende overgangsregel opgesteld: Per september 2018 komen alle ISO 9001:2008 certificaten te vervallen.

Indien u zo spoedig mogelijk over wilt gaan op de 2015 versie kan dit op twee manieren. Dit kan tijdens de jaarlijkse controle audit of tijdens de re-certificering worden uitgevoerd. Hierbij moet u rekening houden met extra tijd en kosten. Vanaf maart 2017 is iedereen verplicht tegen de 2015 versie te certificeren.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top