Wat is een verdiepend onderzoek?

Wat is een verdiepend onderzoek?

Een RI&E die volledig is, besteedt aandacht aan alle arbo-zaken. Voorafgaand aan of tijdens het uitvoeren van een RI&E kan blijken dat bepaalde zaken nader moeten worden uitgezocht. Deze zaken kunnen naar een later tijdstip verschoven worden en als verdiepende RI&E worden uitgevoerd. Deze verdiepende RI&E’s hoeven alleen maar te worden uitgevoerd als daar aanleiding voor is en deze zaken niet al direct in de algemene RI&E kunnen worden meegenomen. Formeel betekent dit dus dat wanneer verdiepende RI&E’s nog niet zijn uitgevoerd (en deze wel noodzakelijk zijn) de RI&E dus nog niet volledig is.

Onderwerpen waarvoor een verdiepende RI&E zinvol kan zijn:

 • gevaarlijke stoffen
 • kankerverwekkende en mutagene stoffen
 • asbest
  beeldschermwerk
 • explosieve situaties
 • biologische factoren
 • fysieke belasting
 • fysische factoren als geluid
 • trillingen
 • kunstmatige optische straling
 • psychosociale arbeidsbelasting
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top