Wat is de rol van een preventiemedewerker met betrekking tot de RI&E?

Wat is de rol van een preventiemedewerker met betrekking tot de RI&E?

De preventiemedewerker gaat na of de huidige RI&E compleet en actueel is. Zo nodig werkt hij ook mee aan de RI&E. De preventiemedewerker stelt het Plan van Aanpak op, houdt dit actueel en rapporteert over de voortgang aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en werkgever. De uitvoering van de verbetermaatregelen en het adviseren van werknemers hoort hier ook bij.

Meer weten over de preventiemedewerker, klik hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top