Wat is de rol van de OR bij het opstellen van de RI&E?

Wat is de rol van de OR bij het opstellen van de RI&E?

De OR en de PVT hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ten aanzien van de RI&E houdt dit in dat de OR of PVT moet instemmen met:

  • Het RI&E-instrument dat het bedrijf wil gebruiken.
  • De arbodienst of arbodeskundige die betrokken wordt voor het toetsen van de RI&E.
  • De getoetste RI&E en het Plan van Aanpak.
  • Het bijstellen van de RI&E (bijvoorbeeld wanneer de RI&E is geactualiseerd) en het Plan van Aanpak.

De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR of PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen.

Meer informatie over de rol van de OR bij het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven is ook te vinden op het Arboportaal.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top