Wat als een bedrijf geen RI&E heeft?

Wat als een bedrijf geen RI&E heeft?

Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet, wordt naar de RI&E gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of een proces verbaal op.

Voor een overzicht van de hoogte van de boetes bij het ontbreken van de RI&E klik hier.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top