Stel een ZZP-er neemt iemand in dienst. Deze werknemer werkt niet meer dan 40 uur. Moet de RI&E getoetst worden?

Stel een ZZP-er neemt iemand in dienst. Deze werknemer werkt niet meer dan 40 uur. Moet de RI&E getoetst worden?

In deze situatie wordt de ZZP-er in feite een werkgever. Hij sluit een arbeidsovereenkomst af met één medewerker (voor maximaal 40 uur per week). Maar deze werkgever (want eigenlijk is het geen ZZP-er meer; hij heeft namelijk een personeelslid) valt zelf niet onder de werking van de Arbowetgeving. De uren die deze werkgever zelf werkt, tellen dus niet mee.

Blijft over de 40 uren die de werknemer werkt, en daarmee hoeft de werkgever de RI&E niet te laten toetsen. Want bij minder dan 40 uur arbeid per week is een toetsing niet verplicht. Het opstellen van een RI&E is ook in deze situatie wel verplicht.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top