Moet een bedrijf ook een RI&E opstellen voor de werknemers van een ingehuurd bedrijf?

Moet een bedrijf ook een RI&E opstellen voor de werknemers van een ingehuurd bedrijf?

Nee, de bedrijven die worden ingehuurd zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E voor de werkzaamheden die hun werknemers uitvoeren. Ook wanneer deze werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd.

Het inhurende bedrijf is wel verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaar voor gasten (in de Arbowet omschreven als derden). Hier vallen ook de werknemers van het ingehuurde bedrijf onder. Uw gasten mogen namelijk niet het slachtoffer worden van uw bedrijfsactiviteiten. U moet uw gasten waarschuwen/informeren over gevaarlijke situaties in het bedrijf zoals losliggende traptreden of vorkheftrucks die door het bedrijf rijden.

Let op: Bij de inhuur van werknemers, zoals uitzendkrachten is het inlenende bedrijf wel verplicht een RI&E op te stellen voor de ingehuurde werknemers.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top