Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van Aanpak?

Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief Plan van Aanpak?

Ja, de verplichting tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Op basis van de RI&E moet de werkgever een Plan van Aanpak  opstellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI&E. Het Plan van Aanpak moet door de werkgever uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Weten of ú RI&E-plichtig bent? Klik hier om verder te lezen.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top