Is een ZZP-er, die gebruik maakt van stagiaires, verplicht een RI&E uit te voeren?

Is een ZZP-er, die gebruik maakt van stagiaires, verplicht een RI&E uit te voeren?

Ja, volgens de Arbowet wordt degene die een ander onder zijn gezag arbeid laat verrichten gezien als werkgever en is daarmee verplicht een RI&E uit te voeren.

Wat wordt er verstaan onder het begrip “onder gezag arbeid laten verrichten”?
Iemand werkt onder uw gezag als u bepaalt: waar diegene moet werken, met welke middelen en hoe er gewerkt moet worden. Feitelijk stuurt u het werk van de ander aan.

Indien de stagiaires voor maximaal 40 uur per week arbeid verrichten (alle stagiaires bij elkaar opgeteld) mag u gebruik maken van de ‘Checklist gezondheidsrisico’s’, een verkorte versie van de RI&E. Wanneer voor maximaal 40 uur per week arbeid wordt verricht, hoeft de RI&E bovendien niet getoetst te worden door de arbodienst of arbodeskundige.

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top