Is een uitzendbureau verplicht een RI&E op te stellen voor de werkzaamheden die uitzendkrachten verrichten bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn?

Is een uitzendbureau verplicht een RI&E op te stellen voor de werkzaamheden die uitzendkrachten verrichten bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn?

Nee, uitzendbureaus en andere organisaties die personeel uitlenen, hoeven voor de werkzaamheden die bij de inlener plaatsvinden geen RI&E op te stellen. De werkgever die gebruikmaakt van inleenkrachten moet voor aanvang van de werkzaamheden aan de werkgever van de inleenkrachten (bijvoorbeeld een uitzendbureau) een kopie van de RI&E toesturen (art. 5, lid 5 Arbowet).

Uitzendbureaus zijn verplicht de RI&E te verstrekken aan hun uitzendkrachten/werknemers (WADI, artikel 11).

Heeft dit uw vraag beantwoord?
Scroll naar top